2010. február 4., csütörtök

MSN-mesék


Bhisma

Szíriusz kapitány üzenete:

hahó

mf üzenete:

itt vagyok...

mf üzenete:

esti mese?

Szíriusz kapitány üzenete:

már türelmetlenek vagyunk

mf üzenete:

ok, már csak 2 perc, elmentem amit eddig csináltam...

Szíriusz kapitány üzenete:

tam,tam tam,

Szíriusz kapitány üzenete:

tam,tam

Szíriusz kapitány üzenete:

?

mf üzenete:

na szóval Bhisma halála

mf üzenete:

A kuruksetrai csatamező, összesen a két félnek 63 milló harcosa vett részt az ütközetben...

mf üzenete:

Ardzsuna az isteni kocsihajtó Krisnával, a legnagyobb harcost, az isteni származású Bhismát kereste villámló tekintetével...

mf üzenete:

persze nem lesz könnyű a Gangá fiát lemészárolni, de ha már a dharmája ezt rendeli, hát nosza.

mf üzenete:

Krisna a félelmetes kuru vezér elé kormányozta a kocsiját, hogy Ardzsuna kilőhesse nyilait...

mf üzenete:

Bhisma dühödt oroszlánként küzdött az ezernyi pandava harcossal, ekkor meglátta Krisnát:

mf üzenete:

szeme elhomályosult a szeretettől, ahogy ránézett, mert tudta hogy valójában ki ő.

mf üzenete:

Már mi is tudjuk, hiszen Ardzsunának tegnap elmagyarázta, igy aztán megértjük lelkiállapotát.

mf üzenete:

szóval könnybe lábadt a szeme a fene nagy szeretettől. Ráadásul Sikhandin, a nőnek született (csak serdülőkorban változtatta Siva férfivá) szintén támadott Bísmára. Namost Bhisma megfogadta, hogy nő, vagy aki az volt valamikor, vagy aki annak néz ki, az ellen nem harcol. Leengedte fegyvereit. Ardzsunának tehát nem volt nehéz dolga, és szikrázó nyilaival először szétlőtte Bhisma harci szekerét, szétlőtte Bhisma kocsihajtóját, majd az összes fegyverét.

mf üzenete:

Bhisma ekkor ocsúdott fel...

mf üzenete:

Mivel kiváló ijász volt, ezer nyilat zúdított Ardzsunára, de amaz minden nyilát hosszában kettéhasitotta.

mf üzenete:

majd Bhisma páncélját megcélozva ezerötszáz nyílvesszővel egész testét beboritotta.

mf üzenete:

Bhisma leesett a szétlőtt szekérről, és ott feküdt a nyilakon, merthogy ugye azok bele voltak állva.

mf üzenete:

de nem halt meg.

mf üzenete:

Ardzsuna odament hozzá, és azt mondta:

mf üzenete:

bocs, de ez a dharmám, nem tehettem mást.

mf üzenete:

- ne is törődj vele, nekem ez a sorsom, ez a karmám.

mf üzenete:

de mint a csata előtt elmondtam, nem halok meg addig, amíg a nap el nem éri északi legmagasabb pontját, addig elleszek itt valahogy....

mf üzenete:

Ardzsuna bólintott, és visszament tovább öldökölni, mintegy tíz nap és tiz éjszakán keresztül, mig mindenkit le nem öldökölt.

mf üzenete:

Ekkor visszament Bhismához:

mf üzenete:

Hogy smint?

mf üzenete:

- szo-szo... mondja az, és nézi az eget, hol a fenébe van már a nap, és mikor lesz északi legmagasabb pontján....

mf üzenete:

Közben Ardzsuna megint elment, még egy két szabadcsapatot leölni, egy hónap mulva vissza, látja ám, hogy Bhisma, aki még mindig a nyilak tetején fekszik, éppen kiselőadást tart a köré csoportosuló embereknek, na miről?

mf üzenete:

természetesen az életről, a világmindenségről, meg mindenről, ami az eszébe jutott...

Szíriusz kapitány üzenete:

42

Szíriusz kapitány üzenete:

és?

mf üzenete:

ezt is mondta, de elsősorban a köréje gyülekezett emberekkel beszélt az igazság tizenhárom formájának értékéről, és, hogy biztosítsa őket, hogy az erőfeszítés nagyobb dolog, mint a végzet, és hogy az ember akarata minden eseménynél felsőbbrendű.

Szíriusz kapitány üzenete:

mi lett vele?

mf üzenete:

A nap meg nem akart még a legnagyobb magasságába szárnyalni, mert csak május volt,

mf üzenete:

ő meg feküdt a mezőn, a nyilakon, templomokat építettek köré, meg áldozati helyeket, és hosszú sorokban zarándokoltak köré az emberek, és hallgatták.

mf üzenete:

ő meg - érdemes elképzelni, - fekszik kb fél méterrel a föld felett, merthogy nyilakkal ugye át van lőve, és beszél, csak beszél...

Szíriusz kapitány üzenete:

az első fakir

mf üzenete:

mignem elérkezett az idő, és a nap egy szempillantás alatt elhamvasztotta, rőzsének az ezerötszáz nyilat használva neki.

mf üzenete:

az emberek meg azt gondolták:

mf üzenete:

most hiába építettünk templomot?

mf üzenete:

nem hiába, a templom ma is meg van még.

mf üzenete:

ez kb i.e. 4000 környékén történt....

mf üzenete:

aki nem hiszi, járjon utána.

mf üzenete:

ja, megjegyzések.

mf üzenete:

A hős Ardzsuna csalt.

mf üzenete:

kihasználta Bhisma könnybe lábadt szemét.

Szíriusz kapitány üzenete:

mi a tanulság?

mf üzenete:

a hindu tanulság?

Szíriusz kapitány üzenete:

naja

Szíriusz kapitány üzenete:

mi van a szemével?

mf üzenete:

hát ugye könnybe lábadt, amikor meglátta Krisnát az urat, a mindenség alfáját és omegáját, a létezés egyetlen értelmét, és a nemlétezés célját.

mf üzenete:

na, amikor könnybe lábadt, Ardzsunának meg kellett volna várni, hogy elővegye zsebkendőjét, hogy megtörülje.

mf üzenete:

és csak utána lőni nem?

Szíriusz kapitány üzenete:

tanulság?

mf üzenete:

naszóval a hindu tanulság, az, amit Bhisma mondott a köré állóknak: Tudd meg, én a Föld minden királyára olyan könnyedén tekintek, mint szalmaszálra. Ha megölnek, mint a mező fenevadját, vagy elégetnek, lábamat valamennyietek fejére teszem. Előttünk most az Úr áll, akit imádok

mf üzenete:

szóval Krisna szeretete.

mf üzenete:

de a nem hívőknek a tanulság:

mf üzenete:

ha már magam választhatom meg a halálom időpontját (ugyanis ezt a kegyet kapta apjától a napistentől), akkor először is húzzuk az időt, amig a sok ember nem kerít valami orvost, aki kiszedi belőlünk az 1500 db nyílvesszőt.

mf üzenete:

és imádjuk Krisnát élve, mert az jobb mint holtan.

mf üzenete:

szerintem.

mf üzenete:

na hogy tetszett?

Szíriusz kapitány üzenete:

wili üzeni megy és feldolgozza mert erre aludni kell

mf üzenete:

kedves gyerekek... Legközelebb elmesélem, hogy hogyan incselkedett a pajkos Parvatí a megszállott munkamániás Sivával, mert az nem akart vele dugni. Ennek következtében hirtelen világvége lett, de Siva megoldotta a problémát. (átmenetileg). merthogy

mf üzenete:

ha akarjuk, ha nem, Siva úgyis elpusztit mindent, egyszerűen ez a dharmája, és tanulmáyainkból már tudjuk, hogy az ellen nem lehet mit tenni.

mf üzenete:

de hát addig még több ezer milliárd évet kell aludni, el is kezdem, úgyhogy ...

Szíriusz kapitány üzenete:

wili aludni tért , fel kell dolgoznia

mf üzenete:

hogyhogy?

mf üzenete:

nem voltam érthető?

mf üzenete:

vagy fárasztó volt?

Szíriusz kapitány üzenete:

de igen csak 4 re megy dolgozni de ezt nem hagyta volna ki....

Jöjjenek velem egy kicsit, egy ötezer éves utazásra vissza az időben, és nézzék ezt a hőst, amint nyíl ágyán fekszik Kurukshetra mezején, feltartóztatva a Halált, amíg a megfelelő óra el nem érkezik. Lemészárolt harcosok halmai között, elpusztult elefántok és lovak hegyein keresztül lépkedünk, halotti máglyák tucatjai mellett, összetört fegyverek és harci szekerek dombjai mellett haladunk el. A hőshöz érkezünk, aki nyílvesszőkből készült ágyon fekszik, testét nyílvesszők százai döfték át, és feje nyílvessző-párnán nyugszik. Visszautasította a pehelypuha párnát, amit hoztak neki, és csak az Arjuna által készített nyílpárnát fogadta el. Ő, aki tökéletes a dharmában, bár még fiatal, de az apja kedvéért, a kötelesség kedvéért, amivel az apjának tartozott, és a szeretet kedvéért, amit az apja iránt érzett, hatalmas fogadalmat tett. Lemond a családi életről és lemond a koronáról azért, hogy az apja akarata teljesülhessen, és apja szívét elégedettség töltse el. Shantanu pedig megáldotta egy csodálatos adománnyal, azzal, hogy a Halál nem jöhet el érte addig, amíg ő úgy nem dönt, amíg önmaga meg nem akar halni. Amikor nyílvesszők százaitól átszúrva lehanyatlott, még csak delelőjén járt a napja. Az időpont nem volt megfelelő a halálra annak, aki nem fog többet testet ölteni. Azt az erőt használta, amit apja adott neki, és félreállította addig a Halált, amíg a Nap majd megnyitja az utat az örök béke és felszabadulás felé. Ahogy ott feküdt sok kimerítő napon keresztül, sebei őrült fájdalmától kínozva, a még viselt, de szétmarcangolt testének kínjai gyötörték, köréje gyűlt sok risi HyperBK
Other link on same path already bookmarked
http://www.globenet.hu/teozofia/Olvas/34_DHARMA.html" class="" name="sdfootnote2anc">

s az árja királyok maradékai, sőt Shri Krishna is odajött, hogy lássa a hűségest. Odajött az öt herceg, Pándu fiai, a hatalmas csata győztesei, és körbe állták őt siratva és imádva, arra vágyakozva, hogy tanítsa őket. A keserves kínok közepette eljöttek hozzá a szavak az Egyetlentől, akinek az ajkai a Mindenható ajkai voltak. Megszabadította az égő láztól, testi nyugalmat adott neki és az elme tisztaságát, valamint a belső ember békéjét. Majd megparancsolta neki, hogy tanítsa meg a világnak, hogy mi az a dharma – ő, akinek egész élete erről szólt, aki soha le nem kanyarodott az igazságosság ösvényéről, aki fiúként, hercegként, államférfiként vagy harcosként mindig is a keskeny ösvényen lépkedett. Megkérték, hogy tanítsa az őt körülvevőket és Vásudeva megparancsolta neki, hogy beszéljen a dharmáról, mert egyedül csak ő az, aki megfelelő a tanításra.HyperBK
Other link on same path already bookmarked
http://www.globenet.hu/teozofia/Olvas/34_DHARMA.html" class="" name="sdfootnote3anc">

Ekkor közelebb húzódtak hozzá Pándu fiai, Yudhishthira, a legidősebb testvér vezetésével, aki annak a seregnek volt a vezetője, amely Bhishmát a halálba taszította. Ő pedig nem mert közelebb jönni és kérdéseket feltenni, mivel azt gondolta, hogy azok a nyílvesszők valójában tőle származtak, ő volt az oka, ami miatt kilőtték azokat, ő a bűnös a kifolyt vérért, és éppen neki nem lenne szabad tanítást kérnie. Látva habozását, az elméjében teljesen kiegyensúlyozott Bhishma, aki a kötelesség nehéz ösvényén lépkedett anélkül, hogy akár jobbra, akár balra letért volna róla, ezeket az emlékezetes szavakat mondta: „Mint ahogy a brahman kötelessége a jótékonyság, tanulmány és vezeklés gyakorlása, úgy a katona (ksatrija) kötelessége, hogy eldobja életét a csatamezőn. Egy ksatrijának meg kell ölnie apákat és nagyapákat és testvéreket és tanítókat és rokonokat, ha azok igazságtalan támadást indítanak ellene. Ez az ő rászabott kötelessége. Arra a ksatrijára mondják, óh Keshava, hogy ismeri a kötelességét, aki közeli tanítóit is megöli, ha azok bűnösek és kapzsik és hanyagok az önmérsékletben és a fogadalmakban… Csak kérdezz nyugodtan, fiam.”HyperBK
Other link on same path already bookmarked
http://www.globenet.hu/teozofia/Olvas/34_DHARMA.html" class="" name="sdfootnote4anc">

Ekkor Vásudeva kinyilvánította, hogy Bhishmának joga van tanítóként beszélnie. Bhishma pedig megszólította a hercegeket, leírta azokat a tulajdonságokat, amelyeknek szükséges meglennie azokban, akik majd kérdéseket tesznek fel a dharma problémájával kapcsolatban.

„Pándu fia, akiben megvan az intelligencia, az önmérséklet, a megbocsátás, az igazságosság, a mentális erő és energia, tedd fel a kérdéseidet. Pándu fia, aki jó szolgálataival mindig megbecsüli rokonait és vendégeit és szolgálóit és más tőle függőket, tedd fel a kérdéseidet. Pándu fia, akiben igazság, könyörületesség, vezeklés, hősiesség, békevágy, okosság és félelemmentesség van, tedd fel a kérdéseidet.” HyperBK
Other link on same path already bookmarked
http://www.globenet.hu/teozofia/Olvas/34_DHARMA.html" class="" name="sdfootnote5anc">

Íme néhány olyan tulajdonság, aminek a kereső embert jellemeznie kell, hogy megérthesse a dharma misztériumát. Ezek azok a tulajdonságok, amiket Önöknek és nekem meg kell próbálnunk kifejlesztenünk, ha meg akarjuk érteni a tanításokat, ha méltóak akarunk lenni a felvilágosításra.

Ekkor kezdetét vette az a csodálatos beszélgetés, ami páratlan a világ nagy beszélgetéseinek történetében. Szólt a királyok és alattvalók, valamint a négy kaszt, a négyfajta életmód kötelességeiről. Azokról a kötelezettségekről, amelyek mindenfajta emberre vonatkoznak és azokról, amelyek mindenki másétól különböznek és a fejlődés egyes lépcsőfokaihoz illenek. Mindannyiuknak ismerniük kellene ezt a csodálatos beszélgetést, tanulmányozniuk kellene, nemcsak irodalmi szépsége, hanem erkölcsi nagyszerűsége miatt is. Ha képesek lennénk követni azt az ösvényt, amit Bhishma kitaposott, fejlődésünk felgyorsulna, akkor India megváltásának napja közeledne a hajnalhasadáshoz.

(ANNIE BESANT: DHARMA, Fordította: Szabari János 2001 (MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT))
A teljes cikkHyperBK
Link Already Bookmarked
http://www.globenet.hu/teozofia/Olvas/34_DHARMA.html" mce_href="http://www.globenet.hu/teozofia/Olvas/34_DHARMA.html"> itt
érhető el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése